Category Archives: Việc làm

Thien Long Farm workers daily routine

...

Tìm Việc Làm Việc Làm Giúp Việc 3
Địa Chỉ: Bàu Năng, H Dương Minh Châu, TP Tây Ninh, T Tây Ninh
Hạn nộp: 19-11-2024
Mức lương: 10 triệu - 12 triệu
Vị trí: Phục vụ - Tạp vụ - Giúp việc
Tìm Việc Làm Việc Làm Giúp Việc 2
Địa Chỉ: Bàu Năng, H Dương Minh Châu, TP Tây Ninh, T Tây Ninh
Hạn nộp: 19-11-2024
Mức lương: 10 triệu - 12 triệu
Vị trí: Phục vụ - Tạp vụ - Giúp việc
Tìm Việc Làm Việc Làm Giúp Việc
Địa Chỉ: Bàu Năng, H Dương Minh Châu, TP Tây Ninh, T Tây Ninh
Hạn nộp: 19-11-2024
Mức lương: 10 triệu - 15 triệu
Vị trí: Phục vụ - Tạp vụ - Giúp việc